Screen

 

    เรามีกระบวนการ พิมพ์ลาย ด้วยเครื่องมือเครื่องจักร และเทคโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ที่ผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องใช้ไฟฟ้า,สุขภัณฑ์ ,ยานยนต์ ให้กับผู้ผลิตชั้นนำของประเทศไทย

การ Screen แบบใช้เครื่อง

การ Screen แบบใช้คน