บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี่ จำกัด ได้เปิดทำการ ที่ นิคมอุตสาหกรรม บางปู จังหวัดสมุทรปราการ 

810 หมู่ 4 นิคมิุตสาหกรรมบางปู ซอย 14 บี ตำบล เเพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 (สำนักงานใหญ่)

693 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 10 อี เขตส่งออก ตำบล แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 (สาขา)

1982  Bee Han Industry Co,.Ltd. Established in Taipei Taipei, Taiwan for bobbin Production

1991  Set up Bee Han Electronic (Shenzhen), China

1995  Start SMD Bobbin Production

1998  Acquire ISO 9002 Certificate.

1999  The company was established under the name of Bee Han electronic (Thailand)   For bobbin Production in the year 1999

2000  Acquire ISO 9002 Certificate / Merge with Pin Pinshine Electronics (Thailand)

2004  Acquire QS 9000 Certificate

2005  Factory 2. New plant was constructed in Bangpoo Industrial Estate, Soi 14B

2006  Set up Manual tin plating Line T01 For SMD Part and Acquire ISO 9001 & TS 14949 Certificate
2007  Set up Manual Plastic plating line T02
2009  Set up Manual Spray Line  and Set up Auto Plastic Plating T03
2010  Set up Auto spray Line
2013  Start double injection parts production
2015  Set up Auto plastic plating line T04 and Acquire ISO 14000:2004 Certificate
2016  Set up Auto plastic plating Line T05
2017  Moved the head office of Decoplas Industry Company Limited to Soi 14B in Bangpoo Industrial Estate.
2017  Set up a branch company Decoplas Industry Company Limited at Soi 10 in Bang Poo Industrial Estate EPZ.
2018  Start up ERP Dynamic 365 For Factory

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

      ประกอบธุรกิจการผลิตเกี่ยวกับพลาสติก จากการฉีดพลาสติกBOBBIN (แกนพลาสติก ส่วนประกอบของหม้อแปลงขนาดเล็ก) และดำเนินธุรกิจ INJECTION, PAINTING, SCREEN, PLATING ASSEMBLY AND OMD FOR ELECTRONIC ,HOME APPLIANCES ,AUTOMOTIVE PART ,ETC.  โดยทางบริษัท เดโคพลาส ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน  อีกทั้งยังได้คุณภาพสากล มาตรฐานความปลอดภัย และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถจัดสรรผลตอบแทนและผลประโยชน์อย่างเหมาะสม ทั้งบุคคลภายในองค์กร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และคู่ค้า และมีความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเชิงบูรณาการเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน ในอนาคต โดยบริษัทมีการพัฒนา ดังนี้

        ด้านคุณภาพอย่างยั่งยืน ส่งมอบตรงต่อเวลา การบริหารจัดการให้คุ้มค่า เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า


        ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนของบริษัท จึงคำนึงถึงการผลิต การส่งมอบ การบริหารจัดการภายในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งมอบและการขนส่งที่คุ้มค่า เพื่อลดการใช้พลังงาน และลดมลภาวะทางอากาศ
การผลิต ลดการผลิตของเสีย เพื่อลดการทิ้งขยะ และควบคุมสารปนเปื้อนไปกับชิ้นงาน ไม่นำวัตถุดิบปนเปื้อนเข้าโรงงาน โดยการควบคุม Supplier เรื่องสารปนเปื้อน


        ด้านความปลอดภัย การให้สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและน่าอยู่น่าทำงาน เพื่อการป้องกันการได้รับบาดเจ็บและภาวะทุขภาพเกี่ยวกับการทำงาน

“หน้าที่ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าพอใจ”