บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จํากัด 

810 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 14 บี ตำบล แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

Tel : (662) 7096871-4

Fax : (662)7096870,7096875

Tax ID 0115544003288

Email : marketing.nicole@decoplas.in.th

Email : marketing.patcharee@decoplas.in.th

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม